Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Plaats advertentie

Algemene Voorwaarden van Goeieprijs.nl.

Op de inhoud en het gebruik van Goeieprijs.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Goeieprijs.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Goeieprijs.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Goeieprijs.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Goeieprijs.nl, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Goeieprijs.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Goeieprijs.nl, mag niets van Goeieprijs.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goeieprijs.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Goeieprijs.nl spant zich in om de informatie op Goeieprijs.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Goeieprijs.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Goeieprijs.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Goeieprijs.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel vrijblijvend. Goeieprijs.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Goeieprijs.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit. Goeieprijs.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.

Beschikbaarheid.

Goeieprijs.nl spant zich in om  zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Goeieprijs.nl .

Hyperlinks.

Hyperlinks op Goeieprijs.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Goeieprijs.nl. Goeieprijs.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Goeieprijs.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Goeieprijs.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Goeieprijs.nl verwijzen.

Toepasselijk recht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Goeieprijs.nl worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter van het arrondissementgerecht in Amsterdam.

 

 


Cookies op Goeieprijs.nl. Meer informatie of deze melding Verbergen?